Besluit Ledenbijeenkomst 19-12-2017

woensdag 20 december 2017 21:56

Op 19 december 2017 zijn we als leden van de Christen Unie Terneuzen bijeen geweest om samen na te denken over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Door de inspanningen van velen is het gelukt om de kieslijst van de CU Terneuzen samen te stellen.

Als lijst-trekker voor de CU Terneuzen is unaniem Ben van Assche gekozen. Jan Ellen en Cora van Dam zijn gekozen als de nummers 2 en 3 voor de kieslijst. Ze worden gevolgd door (4)Henk Eerkens, (5)Jan Bakker (6)Marijke Harmanny en (7)Jaap den Doelder.

Als bestuur zijn we blij dat dit allemaal tot stand is gekomen en zitten we vol energie om de vervolgstappen te maken. Er is door de vergadering een commissie benoemd die het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat schrijven en het campagneteam benoemd.

Als CU zijn we heel blij dat we jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, hebben gevonden om de CU in de gemeente Terneuzen een stem te geven! De kieslijst zal nog verder aangevuld worden en alles zal gedaan worden om de campagne op te starten voor de verkiezingen.

Bedankt aan allen die zich tot hiertoe hebben ingezet en we hopen ook de komende tijd op steun van u allen, om aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 te kunnen deelnemen. Als u op een of andere manier wil meewerken neem dan contact op met iemand van het bestuur. We wensen u allen gezegende kersdagen toe en bidden U en de Uwen Gods zegen toe in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur CU Terneuzen

Hieronder de tot nu toe bekende Kieslijst 2018

Kieslijst Christen Unie Terneuzen gemeenteraadsverkiezingen 2018

  • Ben van Assche
  • Jan Ellen
  • Cora van Dam
  • Henk Eerkens
  • Jan Bakker
  • Marijke Harmanny
  • Jaap den Doelder

« Terug